من جدیدم :دی #لوس #هارهار
سلام جدید:دی ‎· جولیا پندلتون
به به ‎· Hamid6
بيشتر شبيه پيام هاي بازرگاني :)) ‎· ترانه لایف