چطوری میشه فهمید آدم جدیدی سابسکرایب کرده؟‌پیغامی چیزی نمیده؟
یه زنگ بزنین ظریف ببینین این کنفرانسه کِی برگزار میشه. وقت دارم دوش بگیرم یا نه
چرا ویدئو نشد؟ ‎· Nimania
@soufelang خوش اومدی
مچکرم ‎· soufelang
موشولینا کوشن؟
شبخ
سامبولیک. اومدیم فرندفید نو. شیبی‌ نمیدن؟