سام علیک
خوش اومدی ‎- Dice Marshal
چاکریم :) ‎- Nima Nilian
آقا باورت میشه با اون آیدی فیسبوکت متوجه نبودم تو هستی؟ :))) فکر میکردم خب یکی از بچه های فرفره! از بس اسم عوض میکنی ‎- Nima Nilian
من که کلا فیکم :))) ‎- Dice Marshal
:)))) ‎- Nima Nilian