سام علیک
خوش اومدی ‎· Dice Marshal
چاکریم :) ‎· Nima Nilian
آقا باورت میشه با اون آیدی فیسبوکت متوجه نبودم تو هستی؟ :))) فکر میکردم خب یکی از بچه های فرفره! از بس اسم عوض میکنی ‎· Nima Nilian
من که کلا فیکم :))) ‎· Dice Marshal
:)))) ‎· Nima Nilian