حالا فعلا حس ساب کردنم ندارم، فقط می خوام عقده گشایی کنم هی فید بدم :))