Thomasmann » posted to Thomasmann, oggi_cosi, and gif
Sii sempre aperto e amichevole nei confronti del prossimo tuo
WhoppingTintedBactrian.gif
Ondan sonra birds niye angry? ‎· hasan
@hasan lol ‎· Thomasmann