طایر عالم قدسم نیم از عالم خاک/ چند روزی مگسی ساخته‌اند از بدنم [حافظ به سعی سارتر]
عه اومدی ! فکر نمی کردم بیای :دی ‎- Noosha
چطوری سارتر؟ :)) ‎- کلاغ کوچیکه
سلام بر کوچه بن بست ته خیابون فرعی آسفالت خراب :))ا ‎- alifkr
عه، کوچه! ‎- سو:دی
سلام فسيل ‎- Nazaneen
آره نوشا. بلخره آدم گاهی لازمه به عوام‌الناس هم بشینه :))) ‎- کوچه
چاکرتم کلاغ. تو چطوری؟ :* :)) ‎- کوچه
سلام بر خودت علی داغون کچل :)) ‎- کوچه
سلام سودی :دی ‎- کوچه
سلام پیری ‎- کوچه
@olysseusjourney: دفن شو :)) ‎- Noosha
@noosha خخخخخ ‎- کوچه
قربونتون هانی :) ‎- کلاغ کوچیکه