چطوری ریپلای می‌دید؟ دونه دونه تایپ می‌کنید یا میان‌بر داره؟
نداره، ريپلايش هم نوتيف نداره برا همين سخت نگير به خودت ‎- MaryJuana Bigharar
رو بالون کنار اسمها کلیک کنی تو کامنت اسم طرف منشن میشه حالا میخواد یه نفر باشه یا به چندین نفر یه ریپلی بدی ‎- mostafa
@mostafa: احزنت ‎- کوچه
@maryjuana: داره بیقی، به کامنت گیلی مراجعه مت ‎- کوچه