بابا آواتار باس بزرگ بشه آدم ارزیابی دقیقی داشته باشه :|
سایز بده حتی ‎- Noosha
ئه سلام كوچه ‎- Seety
@noosha: ۸۵؟ :)))) ‎- کوچه
@1seety1: سلام بر کاربر سیتی. چه کاربر با کمالاتی! جدیدی؟ :))) ‎- کوچه
نه متسفانه:/ ‎- Seety
حالا مثلا :)) ‎- Noosha
@1seety1: مجرد که هستی؟ :))) ‎- کوچه
یکم از انرژیتو نگه دار واسه بعد. تو این دو ساعت همه ش رفت :)) ‎- آرزو
کوچه مدیونی تنها تنها بری ارزیابی:))) ‎- سو:دی
@arezoo: بابا شماها که همه‌تون رو از برم. فرفری دیگر بباید ساخت وز نو داف‌ها ‎- کوچه
@sooooodi: چشم :)))) ‎- کوچه