اون پست سارا آدومید هم برای فرفر شدن «مکان» ضروریه. چی بود؟
سارا آدومید ‎- mostafa
هان! راس می‌گوی! پست دختر مردم رو کی زده بود گیلی؟ @mostafa ‎- کوچه
فرزاد ‎- Noosha
نوشا سه چراغ روشن. ‎- کوچه
دختر مردم پکرم کرده با آواتارش هرگز از ذهنم نمیره حتی زیر فشار قبر :)) ‎- Noosha
چی شده؟ باز کی آتیش سوزونده؟ نوشا دست نزن به کبریت. :)) ‎- Farzad
سلام استاد :ی ‎- حوسین
@hosein1: استاد خودتی عزیز دل. من کوچیک تم بابا ‎- کوچه
احسنت کوچه :)) ‎- adomide
https://mokum.place/adomide/227442 به این لینک مراجعه شود :)) ‎- adomide