اون پست سارا آدومید هم برای فرفر شدن «مکان» ضروریه. چی بود؟
سارا آدومید ‎· mostafa
هان! راس می‌گوی! پست دختر مردم رو کی زده بود گیلی؟ @mostafa ‎· کوچه
فرزاد ‎· Noosha
نوشا سه چراغ روشن. ‎· کوچه
دختر مردم پکرم کرده با آواتارش هرگز از ذهنم نمیره حتی زیر فشار قبر :)) ‎· Noosha
چی شده؟ باز کی آتیش سوزونده؟ نوشا دست نزن به کبریت. :)) ‎· Farzad
سلام استاد :ی ‎· حوسین
@hosein1: استاد خودتی عزیز دل. من کوچیک تم بابا ‎· کوچه
احسنت کوچه :)) ‎· adomide
https://mokum.place/adomide/227442 به این لینک مراجعه شود :)) ‎· adomide