کاربر نجات هم از اوجب واجبات است
هست ‎- alifkr
کو؟ ‎- کوچه
:) غلامم ‎- Nejat