کاربر نجات هم از اوجب واجبات است
هست ‎· alifkr
کو؟ ‎· کوچه
:) غلامم ‎· Nejat