داری پسته می‌خوری، می‌رسه به آخرین دونه‌ها، هر دو در بسته‌ن :|