اگر ام‌بی‌ای خونده و مارکتینگ و بیزپلن نویس و شتاب دهنده و اینایید، اطلاع بدید چیز کنم‌تون. بلاک.