چرا همه‌تون پرایوتین حالا؟ قضیه چیه؟
کار از محکم کاری عیب نمیکنه:دی ‎- جولیا پندلتون
من می‌تونم به مواردی فک کنم که می‌کنه اتفاقن :دی ‎- کوچه
ما که پابلیکیم یعنی همه بودن نمیدونم چطور بتدریج دوباره رفتن توی لاک خودشون دوباره ‎- نومیا
دیگه جایی که اچ بی و سایر ایادی نفرت انگیز حضور دارن باید پرایوت بود دیگه اعصابا به فنا رفته ‎- Noosha
من کی تو رو فالو کردم؟ چرا خودم در جریان دوستیمون نیستم ‎- min00t
@mousaviam2: مثلن تو فرض کن صد تن سنگ داری می‌خوای یه کاخ بسازی. حالا برای محکم‌کاری می‌تونی همه‌ی صد تن رو برای ساخت یه دیوار استفاده کنی و کاخ به کلی منتفی بشه و کار از محکم کاری به چیز بره ‎- کوچه
@nomia: متاسفانه :| ‎- کوچه
@min00t: در نهانت نظری با ما بود؟ ‎- کوچه
من پابلیک بودم. دیدم چند تا اکانت فیک هر چند وقت میاد چرت و پرت مینویسه زیر هر فیدی که جلو چشمش باشه، من هم اعصاب نداشتم همیشه هم نیستم بتونم کامنت مدیریت کنم، پرایوت شدم. این از من ‎- varash
@noosha: بلاک نداره مگه اینجا؟ ‎- کوچه
@varash: اوکی. بای :)) ‎- کوچه
@olysseusjourney: حالا چرا بای؟ :دی ‎- varash
@varash: از سر شوخی و مزاح ؛) ‎- کوچه