مشکل بزرگ فرفر اینه که می‌شه زیر قریب به مطلق فیدها کامنت داد: خب که چی؟ محتوای تولیدیش بی‌شباهت به محتوای تولیدی علیشمس و ساسی مانکن نیست. خوندنش نیاز به حتا یه میلی وات انرژی نداره غالبن.
مکان مکان ‎· جولیا پندلتون
پرایوت نباشن میشه فقط! الآن اکثرا پابلیکن .. ‎· پرگار
@mousaviam2 مک مک :)) ‎· کوچه
@pargar: چرا از لفظ «فقط» استفاده می‌کنی؟ ‎· کوچه
@olysseusjourney از چه لحاظ ... مشکل نگارشی داره؟ ‎· پرگار
خیلی مطمئنه. گویی داریم از یک حقیقت علمی داریم حرف می‌زنیم ‎· کوچه
مثل همین یکی :دی ‎· جوان ایرانی
@javanirani: خوب پته‌مو ریختی رو آب جوان. چیزم رو شد. دستم :دی ‎· کوچه
مسخره کردی الان؟ ‎· جوان ایرانی
@javanirani: نه جدی دیدم کامنتت صادقه. ‎· کوچه
و فرقش با توییتر اینه که می‌شه کامنت داد اصلا :)) ‎· Truman
@trumank: :))) یه فرق‌‌های دیگه‌ای هم دارنا ‎· کوچه