بابا چه مرگتونه؟ چرا متن رو نمی‌خونید؟ چقدر تنبلی؟ دقت کنید. مطالعه کنید. مداقه کنید. تعمق کنید. بعد نظر بدید. ابراز مخالفت که هنر نیست.
شمام حکم کلی ندی نمیشه :| ‎· Hadi.Yalin
من متنت رو خوندم ولی دیدم واسه جواب تقریبا یه همچین چیزی باید تایپ کنم و اشکال مقدمات استدلال رو بگم حوصله نداشتم :))) ‎· afraal
@yalin: هادی، برو یه بار دیگه چک کن حرفای من رو بعد ببین تو چه برداشتی کردی. خب عجله می‌کنی و من هی مجبورم بگم حرفم چیه؟ ‎· کوچه
@afraal: تنبلی تا کجا؟ :))) ‎· کوچه
بیشتر دوراندیشی کردم البته چون مطمئن بودم با جواب من قائله ختم نمیشه و یک جواب مفصلی تو آستین داری احتمالا :))) ‎· afraal
@afraal: امان از پیش‌داوری. البته من این حرف رو خیلی قبول دارم که پست کردم، ولی اگر بر یک پایه‌ی نظری درست مخالفت مستدلی ابراز بشه، قبول می‌کنم. مقصودم از پایه‌ی نظری درست هم بدون تناقضه نه مطلوبِ من. ‎· کوچه
مداقه چیه؟ من بلد نیستم، نظر می دم فقط ‎· min00t
@min00t: مداقه یعنی با دقت مطالعه و بررسی کردن. ‎· کوچه