من می‌نویسم، ولی تهش خواننده به تخمش استناد می‌کنه. البته به تخمم که خواننده با متن چه می‌کنه.

2015-2016 Mokum.place