این یارو «همه‌چی آرومه» رو واسه اینجا گفتن.
الان نیاید لایک کنید. مثبت نیست. ‎- کوچه
موتورمون راه نیفتاده هنوز ‎- MaryJuana Bigharar
نه بابا! تو یه خلسه‌ی هستین کلن به هر جور تغییر و تحرکی هم آلرژی دارید. ‎- کوچه