این بی‌قرار آلموست از آغاز تاریخ فرفریش حتا یه جمله ننوشته که توش علائم سجاوندی رو رعایت کرده باشه یا درست رعایت کرده باشه. بعدعمرن تو یه فید دو تا جمله داشته باشه. حالا می‌خواد این فید ۱۴۰ «کلمه» باشه یا ۱۴۰ حرف. همه‌ی فید رو تو یه جمله جا می‌ده. اون‌وقت به من گیر می‌دید سخت حرف می‌زنم. بدبختای داف‌پرستِ مبتذل :دی
چى مى‌گى تو حسود؟ :))) ‎· MaryJuana Bigharar
ولی بیشتر از فیدای تو معنیشو می فهمیم :)) ‎· Noosha
@maryjuana: @noosha آره خب. انی‌وی وضعیت فیداش غالبن یه طوریه که نفهمیدی هم مهم نیست، می‌شه یه حدسی زد و همون کفایت می‌کنه :-" میگ میگ :))) ‎· کوچه
تو همون در جهل مرکب که ندانی که ندانی بمون کچل :)))‏ ‎· MaryJuana Bigharar