Avatar for olysseusjourney
اون توییتری‌ها که کلن لایک نمی‌زنن؛ شما هم فقط عکس بچه لایک می‌زنید و غذا. من این وسط خودمو به کی عرضه کنم؟ :|
Comment
ببند دیگه بابا.خوب ئه هر زری هم می‌زنی لایک می‌زنیم :))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
Comment
@maryjuana: =)))))))))) بابا این همه حکمت و روشن‌بینی همه‌ش یه لایک؟ انصافانه‌س؟ ‎· کوچه
Comment
ببند کفایت‌ات نکرد؟ حتما باید خفه به کار ببرم؟ :)))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
Comment
@maryjuana: =))))))))))) بیا! یه لایک می‌زنید، این همه هم بعدش سرکوفت می‌زنید :( ‎· کوچه
Comment
خفه هم که کفایت‌ات نکرد. قدم بعدی چی ئه؟ شات د فاک آپ؟ :))))‏ ‎· MaryJuana Bigharar
Comment
@maryjuana: دیگه سوختی بیقی، عرض خود نبر و زحمت ما مدار. مرسی. اه :)))))))) ‎· کوچه
Comment
اه اه اه. این‌قــــدر از این مرسی اه بدم میاد که نگو و نپرس!‏ ‎· MaryJuana Bigharar
Comment
@maryjuana: خیلی خوبه که بابا :))) یارو خداوندگار جاج‌ئه. :))) ‎· کوچه
Comment
دیگه من به دلایلی خیلی بدم میاد!‏ ‎· MaryJuana Bigharar
Comment
گرامیان ز چه روی با یکدیگر پرخاش میکنید و ژاژ خایی مینمایید :) ‎· Dr.RoHo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10