این دکتر روهو (روحو/ روحُ/ رُحو/ رُحُ و ...؟) واقعیه یا شوخی می‌کنید؟
چطور مگر؟ :)))) ‎· پَــرسان
@parsun: صبحی یهو مثل عجل معلق ظاهر شده می‌پرسه گرامیان چرا پرخاش و ژاژ خایی می‌کنید؟ می‌خواستم ژاژخاییم رو نشونش بدم، ولی خب شک کردم نکنه واقعی نباشه ژاژخاییم اسکل شه. ‎· کوچه
=)))))))))) ‎· Dr.RoHo
@roho: =))) شوخی بود. :* ‎· کوچه