این رو چطوری به توییترتون وصل کردید ؟
نکردیم ‎- || بهاره ||
میشه ولی انگار . پدرام وصل کرده ‎- Omid
شدن که میشه از طریق ifttt لینک آموزش رو میذارم برات ‎- پـــــــدرام