باند بازی و گروه بازی تو ادارات سریع ترین راه برای پیشرفته ...و من هم کاملا نفرت دارم ..همکار مستقیمم سوتی داده در حد بوندسلیگا عوض تنبیه بهش پاداش دادن
بدترین حالتم اینه که عضو هیچ باندی نباشی چون همه باندها زیرآبت و می زنن و هیشکی حمایتت نمی کنه من این بلا چند بار سرم اومده:دی ‎· Aliusha
مجبورم براشون کیل چین بریزم ‎· امیدم