Avatar for oobyvatel

Деревня Хвастовка замѣчательна тѣмъ, что вокругъ нея находится 53 древнихъ могилъ. Такимъ скопленіемъ могилъ въ одномъ мѣстѣ, Хвастовка уступаетъ в Васильковскомъ уѣздѣ только деревнѣ Маріановкѣ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10