گیص فرفرونم کو ؟ مرجان کجاس ؟ امپی کجاس ؟
امپی هنوز پیداش نیس :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یکم به کله کچلش بخندیم :دی ‎· اسکولاسیون
امپی گفت نمیاد، توییتر بهش ساخته :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بهش بگین اسکول میگه : امپی گوه خورده :دی ‎· اسکولاسیون
همینجاست ‎· جولیا پندلتون
گیص و نمیدونم ‎· جولیا پندلتون
سیلییییممممب ‎· مستانه
گیصو بیار :/ ‎· گرین
البته خودتم خوش اومدی :))) ‎· گرین
اومده دیگه :دی قربونت ‎· اسکولاسیون