گیص فرفرونم کو ؟ مرجان کجاس ؟ امپی کجاس ؟
امپی هنوز پیداش نیس :| ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یکم به کله کچلش بخندیم :دی ‎- اسکولاسیون
امپی گفت نمیاد، توییتر بهش ساخته :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بهش بگین اسکول میگه : امپی گوه خورده :دی ‎- اسکولاسیون
همینجاست ‎- جولیا پندلتون
گیص و نمیدونم ‎- جولیا پندلتون
سیلییییممممب ‎- مستانه
گیصو بیار :/ ‎- گرین
البته خودتم خوش اومدی :))) ‎- گرین
اومده دیگه :دی قربونت ‎- اسکولاسیون