کسی واسه اینجا استایل ننوشته مثه فرفر جونم ؟
کلی نوشتن برو اینجا ببین https://mokum.place/help ‎- SaeedTheGiraffe ?
خدا مادر بچه هات رو زیاد کنه ‎- اسکولاسیون
هوووم دیدم :دی مرسی ‎- اسکولاسیون