کسی واسه اینجا استایل ننوشته مثه فرفر جونم ؟
کلی نوشتن برو اینجا ببین https://mokum.place/help ‎· SaeedTheGiraffe ?
خدا مادر بچه هات رو زیاد کنه ‎· اسکولاسیون
هوووم دیدم :دی مرسی ‎· اسکولاسیون