خوبه همه چی :دی دمتون گرم از استایل هاتون هم راضی ام :دی
میشه آواتورتو عوض کنی؟ ‎- niloofarkhosravi
نع خیر ‎- اسکولاسیون
ازکجا آوردیش باز؟:)) ‎- niloofarkhosravi
داشتمش خب :دی عشقمه ‎- اسکولاسیون
خدا رحمتش کنه:)) ‎- niloofarkhosravi