با افتخار عرض میکنم که مجموع ساعات حضور من در سایر شبکه های اجتماعی بعد از فرفر شاید دو ساعت بوده :دی مثه شما خود فروخته ها نیستم که
منو از دنیای اموات احضار کردن توییتر وگرنه نمیرفتم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
برو از اینجا معتاد میشی ‎- niloofarkhosravi
خیلی خرابم :دی ‎- اسکولاسیون
@saeedgreen: وطن فروشانه اجنبیه توعیتری :دی ‎- اسکولاسیون
چرا خرابی؟:دی ‎- niloofarkhosravi
خسته نباشی:دی ‎- niloofarkhosravi
فوش نده :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?