با افتخار عرض میکنم که مجموع ساعات حضور من در سایر شبکه های اجتماعی بعد از فرفر شاید دو ساعت بوده :دی مثه شما خود فروخته ها نیستم که
منو از دنیای اموات احضار کردن توییتر وگرنه نمیرفتم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
برو از اینجا معتاد میشی ‎· niloofarkhosravi
خیلی خرابم :دی ‎· اسکولاسیون
@saeedgreen: وطن فروشانه اجنبیه توعیتری :دی ‎· اسکولاسیون
چرا خرابی؟:دی ‎· niloofarkhosravi
خسته نباشی:دی ‎· niloofarkhosravi
فوش نده :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?