مسواک بزنید چیز خوبیه :دی
:| ‎- niloofarkhosravi
خب من عوض نشدم همون آدم قبلی ام :دی ‎- اسکولاسیون