مسواک بزنید چیز خوبیه :دی
Funny-places-to-find-a-penis-toothpaste.jpg
:| ‎- niloofarkhosravi
خب من عوض نشدم همون آدم قبلی ام :دی ‎- اسکولاسیون