اردک نداره بکشیمش ؟
همین اوتارم تازه گذاشتن برامون :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)) ‎- niloofarkhosravi
چقدر سوال می کنی تو :دی ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
@balapayin: جای منو گرفت :p ‎- حســـــــنے
@hssn67 تازه فهمیدم یه هفته اس اینجا وا شده :دی جدید نیست سوالام :دی ‎- اسکولاسیون
کسی جای تو رو نمی تونه بگیره حسنی :)) ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
@balapayin برو فیدمو نگاه کن ببین یه سئوال پرسیدم یا نه:-D ‎- حســـــــنے