این دیوث تلگرام با سواستفاده از نبود فرفر تو دل ایرانیا جا باز کردش
وای وای نگو نگوو ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تو دل فرفریا نکرده:-) ‎- جولیا پندلتون