دلقک بازیاتون کم شده ، بزرگ شدین انگار :))
فشار زندگی بالاست ‎· Milad
@miladam: چند اتمسفر ؟ :دی ‎· اسکولاسیون
ده سیخ داغ اندر مقعد در دقیقه ‎· Milad
@miladam: آخ آخ ‎· اسکولاسیون