دلقک بازیاتون کم شده ، بزرگ شدین انگار :))
فشار زندگی بالاست ‎- Milad
@miladam: چند اتمسفر ؟ :دی ‎- اسکولاسیون
ده سیخ داغ اندر مقعد در دقیقه ‎- Milad
@miladam: آخ آخ ‎- اسکولاسیون