ایده عال تر از من داریم اصن ؟
متعادل:-)) ‎- جولیا پندلتون