به این عرزشی ها کی گفت یه جایی وا شده مثه فرفر که اینجا هم پیداشون شده ؟ :| اصلا اول کی اینجا رو پیدا کرد ؟ یک عرزشی یا ضد عرزشی ؟
اومده میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید :& ‎- اسکولاسیون
حوسین پیدا کرد ‎- جولیا پندلتون
ببین برای بار آخر بهت میگم اسکولاسیون، اینجا و همه جا و کل مملکت واس اوناس، ارث باباشونه و من تو و بقیه هیچ حقی نداریم ‎- pirzad
کی دعواتون میشه باهم ما تخمه بیاریم؟ ‎- نآمیرآツ
ما از دست هر دوتاتون چه کنیم؟ ‎- amineh