Avatar for oskolasion
به این عرزشی ها کی گفت یه جایی وا شده مثه فرفر که اینجا هم پیداشون شده ؟ :| اصلا اول کی اینجا رو پیدا کرد ؟ یک عرزشی یا ضد عرزشی ؟
Comment
اومده میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید :& ‎· اسکولاسیون
Comment
حوسین پیدا کرد ‎· mousaviam2
Comment
ببین برای بار آخر بهت میگم اسکولاسیون، اینجا و همه جا و کل مملکت واس اوناس، ارث باباشونه و من تو و بقیه هیچ حقی نداریم ‎· pirzad
Comment
کی دعواتون میشه باهم ما تخمه بیاریم؟ ‎· نآمیرآツ
Comment
ما از دست هر دوتاتون چه کنیم؟ ‎· amineh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place