همچین رباتی هستیم :دی
Capture.JPG
چقد امتیازت بالا شددددددد ‎· گیص فرفرون
بله بله ما اینیم دیگه :دی با این چشمای قوی تورو دیدم و پسندیدم :دی ‎· اسکولاسیون