من از همین تریبیون گیص فرفرون رو به چالش بینایی دعوت میکنم :دی
کجا برم؟ ‎· گیص فرفرون
برو اینجا عزیزم :دی http://dl.payamneshan.com/eye.html ‎· اسکولاسیون
شارژ لپ تاپم داره تموم میشه ، برق هم رفته :/ ‎· گیص فرفرون
ببین عکسشو گذاشتم ‎· گیص فرفرون
دیگه دیره الان :دی ‎· خانوم میم