من از همین تریبیون گیص فرفرون رو به چالش بینایی دعوت میکنم :دی
کجا برم؟ ‎- گیص فرفرون
برو اینجا عزیزم :دی http://dl.payamneshan.com/eye.html ‎- اسکولاسیون
شارژ لپ تاپم داره تموم میشه ، برق هم رفته :/ ‎- گیص فرفرون
ببین عکسشو گذاشتم ‎- گیص فرفرون
دیگه دیره الان :دی ‎- خانوم میم