Avatar for oskolasion
طبق محاسباتی که انجام دادم از جمعیت 77 میلیون نفری ایران تقریبا 29/100/000 نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت نکردند.
Comment
گفتن که 55 ملیون واجد شرایط بودن ‎· SaeedTheGiraffe ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place