ما در گیر کارای ازدواج و عقد و ایناییم نیستیم گفته باشم :دی
به به مبارکا باشه ‎- مستانه
مباااااااااااااااااااااااااارکه ‎- Aliusha
مبارک باشه :)) بلاخره دم به تله دادی ‎- Mamad
مبارکی ‎- حســـــــنے
مبارکه ‎- جولیا پندلتون