ما در گیر کارای ازدواج و عقد و ایناییم نیستیم گفته باشم :دی
به به مبارکا باشه ‎· مستانه
مباااااااااااااااااااااااااارکه ‎· Aliusha
مبارک باشه :)) بلاخره دم به تله دادی ‎· Mamad
مبارکی ‎· حســـــــنے
مبارکه ‎· جولیا پندلتون