Hattori Hanzo

...با دوست بگوییم که او محرم راز است

Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=HPkTGm4RtVM

Comment

Joan Jett - I Hate Myself For Loving You

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

benim hattori kardeşim joan jett paylaşmış.

 ‎· kenan
Avatar for osprey

ای عشق مشو در خط گو خلق ندانندت تو حرف معمایی خواندن نتوانندت بیگانه گرت خواند چون خویشتنت داند خوش باش و کرامت دان کز خویش برانندت درد تو سرشت توست درمان ز که خواهی جست تو دام خودی ای دل تا چون برهانندت از بزم سیه دستان هرگز قدحی مستان زهر است اگر آبی در کام چکانندت در گردنت از هر سو پیچیده غمی گیسو تا در شب سرگردان هر سو بکشانندت تو آب گوارایی جوشیده ز خارایی ای چشمه مکن تلخی ور زهر چشانندت یک عمر غمت خوردم تا در برت آوردم گر جان بدهند ای غم از من نستانندت گر دست بیفشانند بر سایه ، نمی دانند جان تو که ارزانی گر جان بفشانندت چون مشک پراکنده عالم ز تو آکنده گر نافه نهان داری از بوی بدانندت -ه.الف.سایه-

Avatar for osprey

Mark Knopfler - "Boom, Like That" ""Sometimes you've got to be an SOB If you want to make a dream reality. Competition? Send 'em south. If they're going to drown, put a hose in their mouth." "..." https://www.youtube.com/watch?v=EjtwmypFe1c

Comment

dog eat dog rat eat rat

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=q2rx3IAEISA

Comment

Mark knobfler....brothers in arms

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

There's so many different worlds So many different suns And we have just one world But we live in different ones

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

These mist covered mountains Are a home now for me But my home is the lowlands And always will be Some day you'll return to Your valleys and your farms And you'll no longer burn To be brothers in arm Through these fields of destruction Baptisms of fire I've watched all your suffering As the battles raged higher And though they did hurt me so bad In the fear and alarm You did not desert me My brothers in arms There's so many different worlds So many different suns And we have just one world But we live in different ones Now the sun's gone to hell And the moon's riding high Let me bid you farewell Every man has to die But it's written in the starlight And every line on your palm We're fools to make war On our brothers in arms

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

#شاهکار

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

یک بار دیگه

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

من جرب المجرب حلت به الندامه

Avatar for osprey

روزگار ما رو به جایی رسونده که باید در مورد خرید هواپیما توضیح بدیم که اقا و خانم گرامی امارات و قطر که با دوچرخه یک روزه میشه گشت بیخود ناوگان هوایی شون رو گسترش ندادن و دارن از این راه پول در میارن .. شت

Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=WMf3aH0n2V8

Comment

Marc Lavoine - Toi Mon Amour

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

HD استاد شهرام ناظری _ شیدا شدم "کنسرت استاد شهرام ناظری با ارکستر بزرگ کومیتاس ارمنستان به رهبری ماستریو لوریس چکناوریان زین دو هزار راه منو ما / برگرفته از مولویه تنظیم حافظ ناظری آواز: اس..."

Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=adrbKdEFGww

Avatar for osprey

ای کـه چـون رخ می‌‌نمایی آفـتاب آیـد برون آنچنان مستی که از چشمت شراب آید برون زلفکانت خـود حجابی بـر نگاهت می‌کـشد وای از آن روزی که زلفت از حجاب آید برون آنکه می‌گوید دوام عالم از بی بند و باری شد خراب گیسوانت را رهـا کن تا خـراب آید برون! آنکه می‌گوید صبوری کن بهشت از آن ماست !! هـر کجا رخ می‌‌نمایی با شـتاب آید برون زاهد از اندوه رسوایی به رخ دارد نقاب ور نه پیش دیگران خود بی‌ نقاب آید برون گوئیا در خواب غفلت مانده اند اصحاب کهف پس تو رخ بنما که این عالم ز خواب آید برون

Avatar for osprey

از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم یادگار از تو چه شبها، چه سحرها دارم با تو ای راهزن دل چه سفرها دارم گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم * تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی تو مرا غافل از اندیشه فردا کردی * آری ای عشق تو بودی که فریبم دادی دل سودا زده ام را به حبیبم دادی بوسه ها از لب یارم به رقیبم دادی داروی کشتن من یاد طبیبم دادی * ورنه اینقدر مَهم جور و جفا یاد نداشت هیچ شیرین سر خونریزی فرهاد نداشت * حسن در بردن دل همره و همکار تو بود غمزه دمساز تو و عشوه مددکار تو بود وصل و هجران سبب گرمی بازار تو بود راست گویم دل دیوانه گرفتار تو بود

Comment

گر تو ای عشق نه مشّاطه خوبان بودی ترک آن ماه جفاپیشه چه آسان بودی * چون نکو می نگرم شمع تو، پروانه توئی حرم و دیر توئی کعبه و بتخانه توئی راز شیرینی این عالم افسانه توئی لب دلدار توئی، طرّه جانان توئی * گرچه از چشم بتی بیدل و دینم ای عشق هرچه بینم همه از چشم تو بینم ای عشق * گرچه ای عشق شکایت ز تو چندان دارم که به عمری نتوانم همه را بشمارم گرچه از نرگس او ساخته ای بیمارم گرچه زان زلف گره ها زده ای در کارم * باز هم گرم از این آتش جانسوز توام سرخوش از آه و غم و درد شب و روز توام *

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

باز اگر بوی مئی هست ز میخانه تست باز اگر آب حیاتی است به پیمانه تست باز اگر راحت جانی بود افسانه تست باز هم عقل کسی راست که دیوانه تست * شکوه بیجاست مرا کشتی و جانم دادی آنچه از بخت طمع داشتم آنم دادی * خواهم ای عشق که میخانه دلها باشم بی خبر از حرم و دیر و کلیسا باشم گرچه زین بیشتر از دست تو رسوا باشم بی تو یک لحظه نباشد که بدنیا باشم * بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه من بفرست آنچه غمت هست به غمخانه من * من ندیدم سخنی خوشتر از افسانه تو عاقلان بیهده خندند بدیوانه تو نقد جان گرچه بود قیمت پیمانه تو آه از آندل که نشد مست ز میخانه تو

 ‎· Hattori Hanzo
Comment

کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق آندلی کز تو نلرزد بچه ارزد ای عشق

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

The Appalachian National Scenic Trail, generally known as the Appalachian Trail or simply the A.T., is a marked hiking trail in the eastern United States extending between Springer Mountain in Georgia and Mount Katahdin in Maine.[1] The trail is approximately 2,200 miles (3,500 km)[a] long.

Comment

Trail hikers who attempt to complete the entire trail in a single season are called "thru-hikers"; those who traverse the trail during a series of separate trips are known as "section-hikers".

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=VnCS25z18pI&list=PL4gaaFqM81b...

Comment

morcheeba playlist ... starting with " the sea"

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=RvK19xgAxSU

Comment

cheb khaled .. aicha

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=L13qBBEpM-k

Comment

Eric clapton, mark knobfler ... Layla

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

متابان گیسوان درهمت را بشوی ای رود دلواپس غمت را تن از خورشید پر کن ورنه این شب بیالاید همه پیچ و خمت را

Avatar for osprey

سحرگاهی ربودندش به نیرنگ کمند اندازها از دره تنگ گوزن کوه ها در دره بی جفت گدازان سینه می ساید به هر سنگ سمندم ای سمند آتشین بال طلایی نعل من ابریشمین یال چنان رفتی بر این دشت غم آلود که جز گردت نمی بینم به دنبال تن بیشه پر از مهتابه امشب پلنگ کوه ها در خوابه امشب به هر شاخی دلی سامان گرفته دل من در برم بی تابه امشب غروبه ، راه دور و وقت تنگه زمین و آسمان خونابه رنگه بیابان مست زنگ کاروانهاست عزیزانم چه هنگام درنگه

Avatar for osprey

به سان چشمه ساری پاک ماندم نهان در سنگ و در خاشاک ماندم هوای آسمان ها در دلم بود دریغا همنشین خاک ماندم

Avatar for osprey

money for nothing and the chicks for free ...https://www.youtube.com/watch?v=6D6cw8Ob2sk

Comment

phil collins, eric clapton ,mark knobfler ,sting

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

...انتخابات همونقدر در مسیر کشور مهم است که انتخاب عروسک جلو ماشین در تغییر مسیر ماشین سیستم اداره کشور از یک خلیفه و والی های استانی و شهرستانی تشکیل شده ..مثلا الان وزیر خارجه واقعی روسیه است..بقیه مقامات تدارکات چی و شو آف خالی هستند

Comment

استاندار و فرماندار برای یک جدول گذاری هم اختیار ندارند و باید از والی شهر (امام جمعه) اجازه کسب کنند

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

common sense aint too common...

Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=MdkaDVL5rhc

Avatar for osprey

ملت فکر میکنن رییس شورای امنیتن؟ دبیرکل سازمان ملل هستن که اینجوری بادی به غب غب میندازن و ابراز تاسف میکنن؟بدون حداقل اطلاعات ...نکنین اقا ..خودتون رو شرمنده و مضحکه نکنین..سوال کنید و سرچ

Comment

اگرناراحتین یا توقعاتتون براورده نشده خیلی راحت فحش بدید ...این ژست های مسخره ای که میگیرید خنده داره

 ‎· Hattori Hanzo
Avatar for osprey

https://www.youtube.com/watch?v=5NHeFgaVWs8

Avatar for osprey

مشکل بزرگ اونجاست که درس میخونیم ولی ذهن منتقد علمی پیدا نمی کنیم فرایند تفکرمون اصلاح نمیشه فقط حفظ میکنیم . مقاله مینویسیم ولی روش بررسی علمی هر چیزی درونمون نهادینه نمیشه. بیاس های یک ادم عادی رو داریم با کوله باری از مدرک...بخاطر همین هنوز هم سایت ها و مقاله های مربوط به مدیا و سرگرمی رو با فکت علمی اشتباه میگیریم و گول میخوریم...روش تحقیق خیلی مهمه بیاس ها رو باید شناخت و همیشه برای بررسی خودمون و اطراف از نظر بیاس باید تلاش کرد..پیشرفت از این راه ایجاد میشه

Comment

کسی که بیاس هایش را بتواند درک کند و از آنها درس بگیرد و اصلاح کند یک گیاه دارای ریشه و قدرت رشد است ..هرچه که سیستم اموزشی ضعیف باشد میتواند رشد کند و یاد بگیرد ولی اگر دانش اموخته ای این قابلیت رو نداشته باشد یک شاخه گل سر میز است که می پوسد و بعد از چند صباحی دیگر کارایی ندارد

 ‎· Hattori Hanzo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10