یکهزارم گند کاری که پناهده ها تو اروپا کردن اگر تو ایران یک گروهی انجام داده بودن تک تک مون با ساطور تو خیابون دنبالشون بودیم ولی حالاکه واسه ما خطری نداره رگ حقوق بشریمون در مورد حقوق انسانها و نژاد پرستی برامون لکچر میزاره