Avatar for osprey
مشکل بزرگ اونجاست که درس میخونیم ولی ذهن منتقد علمی پیدا نمی کنیم فرایند تفکرمون اصلاح نمیشه فقط حفظ میکنیم . مقاله مینویسیم ولی روش بررسی علمی هر چیزی درونمون نهادینه نمیشه. بیاس های یک ادم عادی رو داریم با کوله باری از مدرک...بخاطر همین هنوز هم سایت ها و مقاله های مربوط به مدیا و سرگرمی رو با فکت علمی اشتباه میگیریم و گول میخوریم...روش تحقیق خیلی مهمه بیاس ها رو باید شناخت و همیشه برای بررسی خودمون و اطراف از نظر بیاس باید تلاش کرد..پیشرفت از این راه ایجاد میشه
Comment
کسی که بیاس هایش را بتواند درک کند و از آنها درس بگیرد و اصلاح کند یک گیاه دارای ریشه و قدرت رشد است ..هرچه که سیستم اموزشی ضعیف باشد میتواند رشد کند و یاد بگیرد ولی اگر دانش اموخته ای این قابلیت رو نداشته باشد یک شاخه گل سر میز است که می پوسد و بعد از چند صباحی دیگر کارایی ندارد ‎· Hattori Hanzo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place