Avatar for osprey
ای کـه چـون رخ می‌‌نمایی آفـتاب آیـد برون آنچنان مستی که از چشمت شراب آید برون زلفکانت خـود حجابی بـر نگاهت می‌کـشد وای از آن روزی که زلفت از حجاب آید برون آنکه می‌گوید دوام عالم از بی بند و باری شد خراب گیسوانت را رهـا کن تا خـراب آید برون! آنکه می‌گوید صبوری کن بهشت از آن ماست !! هـر کجا رخ می‌‌نمایی با شـتاب آید برون زاهد از اندوه رسوایی به رخ دارد نقاب ور نه پیش دیگران خود بی‌ نقاب آید برون گوئیا در خواب غفلت مانده اند اصحاب کهف پس تو رخ بنما که این عالم ز خواب آید برون
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place