روزگار ما رو به جایی رسونده که باید در مورد خرید هواپیما توضیح بدیم که اقا و خانم گرامی امارات و قطر که با دوچرخه یک روزه میشه گشت بیخود ناوگان هوایی شون رو گسترش ندادن و دارن از این راه پول در میارن .. شت