closeted saykınoğtlar layklasın ‎- otisaga
closeted olması şart mı? ‎- nasti
herkes closeted bu konuda ‎- otisaga