Valera Fooksman » from archive
глаза, один за другим, выпадали на пол :) ‎· программирует на***