Metaforlar I

Published by @oza on 2016-07-10

“…Metaforlar, sırf biz onlardan uzak duruyoruz diye tesirsiz hale gelmezler. Bu yüzden metaforların bilhassa teşhir edilmesi, iç yüzünün ortaya konması, eleştirilmesi, hatta yerden yere vurulup, varlığının silinmesi gerekmektedir.

Hastalıklar ve onların tedavilerine yakıştırılan metaforların hepsi, eşit derecede iğrenç ve tahrif edici değildir. Benin yok edilip silindiğini görmeyi en çok (AIDS’in ortaya çıkışından beri daha da çok) istediğim metafor, askeri metaforlardır. Onun karşıtı olan, tıbbi kamu sağlığı modeli de, sonuçları bakımından herhalde onun kadar tehlikeli ve kapsamlıdır, çünkü böyle bir yaklaşım yalnızca otoriter yönetimlerde inandırıcı baskı uygulama bahaneleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, üstü kapalı bir şekilde devlet desteğine sahip baskılar ve şiddetin gerekliliğini de akla getirir (bunu, siyasi yapının kabahatli, yani ‘sağlıksız’ kısımlarının cerrahi ameliyatla alınması ya da kimyasal bir işlemle çıkarılmasına eşdeğer bir durum olarak görebiliriz.) Gelgelelim, askeri imgelerin sağlık ve hastalık üzerine düşünmeye etkisi önemsiz de sayılmaz. Askeri imge ve metaforlar herşeyin velveleye verilemsine yol açar, tanımları aşırı derecede abartır ve hastaların toplumdan aforoz edilip damgalanmasına ciddi derecede katkıda bulunurlar.

…. Lucretius’u akatarmak isterim: Askeri imgeleri, savaşları çıkaranlara geri postalayın.”

Susan Sontag