با مرورگر موبایل نمیشه کامنت گذاشت شما هم این موشکولو دارین؟
نه! موبایلیش خیلی خوب کار میکنه. کروم آندروید. ‎· ابوهدی
تشکر ‎· پرنده مهاجر