آقا من آرزو داشتم اینو شخصا جایی آپلود کنم الان دیگه تو دنیا کاری ندارم :)))))
شخم بیاد مرحوم فرفر ‎- پرنده مهاجر