حوصله م سر رفت بشینم آهنگ گوش بدم. یه ساعته دارم نوشته های شما رو می خونم. خیلی هم خوب