ینی آیدی یدکی نسازیم؟ :دی
فعلا که مثل آدم کار میکنه :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
درسته البته باید فکر بقیه هم بود منظورم افراد جدیده. هر چند مطمئن نیستم :دی ‎· پرنده مهاجر