ینی آیدی یدکی نسازیم؟ :دی
فعلا که مثل آدم کار میکنه :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
درسته البته باید فکر بقیه هم بود منظورم افراد جدیده. هر چند مطمئن نیستم :دی ‎- پرنده مهاجر