داعش حدود پونزده صفحه از شماره جدید نشریه ش رو به ایران و شیعیان اختصاص داده.
صفحه ده یازده هم یه عکس خاص گذاشته :اوووووو ‎- پرنده مهاجر
به ترجمه ای چیزی ازش دسترسی داری؟ ‎- Hattori Hanzo
ترجمه نه ولی نسخه انگلیسیش تو اینترنت هست ‎- پرنده مهاجر
مرسی ‎- Hattori Hanzo
خواهش می کنم ‎- پرنده مهاجر