داعش حدود پونزده صفحه از شماره جدید نشریه ش رو به ایران و شیعیان اختصاص داده.
صفحه ده یازده هم یه عکس خاص گذاشته :اوووووو ‎· پرنده مهاجر
به ترجمه ای چیزی ازش دسترسی داری؟ ‎· Hattori Hanzo
ترجمه نه ولی نسخه انگلیسیش تو اینترنت هست ‎· پرنده مهاجر
مرسی ‎· Hattori Hanzo
خواهش می کنم ‎· پرنده مهاجر